Rozwój, zmiana, wsparcie.

Koncepcje Twojego rozwoju ..... tak jak potrzebujesz i kiedy potrzebujesz.

Kultura organizacyjna istnieje - chociaż nie można jej doświadczyć żadnym ze zmysłów dostępnych Człowiekowi.
  
Niemniej poprzez swoją siłę kultura znacząco wpływa na wszystkie aspekty działania Firmy - poprzez codzienną organizację pracy na poszczególnych stanowiskach pracy po aspekty zarządcze czy wynik finansowy organizacji.
Badanie a w konsekwencji zarządzanie kulturą organizacyjną może pokazać jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy czy jak osiągać wymierne korzyści z zarządzania tym aspektem organizacji.
Zwrócenie uwagi na zagadnienia kultury organizacyjnej może być początkiem wielkiej zmiany i wielkiej przygody, gdyż praca w tym obszarze może pozwolić okreslić i wskazać:
-   wymiary kultury wspierające rozwój i kształtujące sukcesy organizacji oraz
-   obszary wymagające rozwoju, gdyż zostały zdiagnozowane jako dysfunkcyjne elementy kultury.

Prawo firmy do istnienia nie jest wieczne − trzeba je wciąż na nowo zdobywać!” - niech ta sentencja będzie zaproszeniem do wspólnego kreowania i zarządzania kulturą organizacyjną.

Kultura organizacyjna

 


 
Koncepcje Rozwoju 2020
Bogdan Andrzejewski