Rozwój, zmiana, wsparcie.

Koncepcje Twojego rozwoju ..... tak jak potrzebujesz i kiedy potrzebujesz.

O mnie

Jestem trenerem rozwoju, coachem (life, business) oraz menedżerem MBA pracującym
z strukturami rozproszonymi geograficznie w zakresie organizacji operacji na rzecz sprzedaży.
Jednocześnie jestem certyfikowanym trenerem MindSonar - systemu badającego metaprogramy myślenia na rzecz budowania ścieżek rozwoju osobistego czy przewagi konkurencyjnej Firmy oraz certyfikowanym trenerem PERSO.IN - systemu pozwalającego na głębsze poznanie własnej osobowości i projektowanie pracy w oparciu o tę wiedzę.
W obszarze moich zainteresowań pozostaje także badanie: kultury organizacyjnej oraz wartości organizacyjnych i zarządzanie nimi w kontekście misji / kultury
i strategii.
W pracy wykorzystuję min. zasady transforming communication oraz założenia resilience jako wsparcie w powrocie do równowagi po traumatycznych wyzwaniach (w oparciu o warsztaty Richarda Bolstada), w tym praca ze stratą, żałobą czy wsparcie
i praca interwencyjna w sytuacjach kryzysowych.

Dyplomy i certyfikaty

 


 
Koncepcje Rozwoju 2020
Bogdan Andrzejewski