Rozwój, zmiana, wsparcie.

Koncepcje Twojego rozwoju ..... tak jak potrzebujesz i kiedy potrzebujesz.

PERSO. In - słów kilka o osobowości.

PERSO.IN to polskie narządzie diagnostyczne, dzięki któremu można odkryć psychologiczne różnice między ludźmi, które pokazują naturalne predyspozycje poszczególnych osób. Na tej podstawie można wskazać możliwe kierunki oraz rekomendacje jak wykorzystać poszczególne wymiary osobowości w życiu prywatnym i zawodowym dla budowania dobrostanu oraz rozwoju w każdej perspektywie.

 
Dzięki PERSO.IN możesz bardziej poznać swoją osobowość w pięciu wymiarach:

PEOPLE / Ludzie - czyli jaka postawa jest prezentowana wobec innych osób – zarówno obcych, jak i bliskich. W obszarze tym jest mierzone natężenie takich cech jak skłonność do zaufania lub chęć pomocy ludziom w potrzebie.

EXPERIENCES / Doświadczenia - sprawdzenie skłonności do poszukiwania nowych doświadczeń. Obszar ten jest szeroki – tyczy się zarówno doświadczeń wewnętrznych (takich jak wyobraźnia, ciekawość świata
 i uczuciowość), jak i tych zewnętrznych (na przykład wrażliwość na piękno
 i estetykę).

RESPONSIBILITIES / Obowiązki - czyli kwestie podejścia do pojawiających się zadań, dotyczy sumienności oraz ogólnego nastawienia do obecnych w naszym życiu zobowiązań.

STIMULATORS / Stymulatory - dotyczy nie tylko poszukiwania wrażeń – obszar ten informuje również o preferowanej formie pracy (indywidualna lub
 w zespole) oraz o zapotrzebowaniu na kontakt z innymi ludźmi.

OBSTACLES / Trudności - informacja o sposobie reagowania na pojawiające się trudności oraz wymagające sytuacje i emocje.

 


 
Koncepcje Rozwoju 2020
Bogdan Andrzejewski