Rozwój, zmiana, wsparcie.

Koncepcje Twojego rozwoju ..... tak jak potrzebujesz i kiedy potrzebujesz.

Wobec straty i żałoby.

Bez względu na podejmowane działania czy realizowane plany, zawsze spotkamy się bezpośrednio lub pośrednio, z perspektywą śmierci własnej lub kogoś dla nas Ważnego, żałobą czy stratą (rozumianą jako strata ważnych spraw czy rzeczy dla każdego z nas np.: pracy, statusu materialnego, życiowych szans, zdrowia czy relacji i przyjaźni).

Doświadczenie powyższego bezsprzecznie wpłynie na nasze życie, niemniej to w jaki sposób przygotujemy się do tego lub to czy zaakceptujemy to co przyszło niespodziewanie, to jak będą wyrażane i przeżywane uczucia oraz emocje z tym związane - może zapewnić wewnętrzny spokój jak też pozwolić na odkrycie sensu tego doświadczenia dając szansę na rozwój ... bo:

"dzięki świadomości śmierci dojrzewa w nas mądrość i nasze życie staje się bogatsze" .

Natomiast badania i wywiady zrealizowane z uczestnikami wybranych firm wskazały, że zagadnienia śmierci i żałoby w odniesieniu do uczestników organizacji mają istotny wpływ na funkcjonowanie organizacji (szczególnie w obszarze efektywności) jak również silnie wpływają na postawy i zachowania Pracowników (gdy zagadnienia śmierci i żałoby są tematem tabu).

Dlatego doświadczenie straty, śmierci i żałoby w perspektywie organizacyjnej poprowadzone z odpowiedzialnością i szacunkiem dla przeżywanych uczuć i emocji - pozwoli z jednej strony na wsparcie funkcjonującej kultury organizacyjnej a z drugiej w wymiarze indywidualnym może dać szansę Pracownikom na akceptację trudnej i wymagającej sytuacji w perspektywie zawodowej

 


 
Koncepcje Rozwoju 2020
Bogdan Andrzejewski